Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Informacje ogólne i opłaty

  Zdjęcie Informacje ogólne i opłaty

  >> OD 15 MAJA 2023 <<

  OBSZAR PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje od poniedziałku do soboty, w godz. 10.00–20.00, z wyjątkiem wymienionych dni:

  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 24 grudnia – wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

   

   

   

  Biuro Strefy Płatnego Parkowania

  ul. Władysława Reymonta 20, 30-059 Kraków

  e-mail: strefa@zdmk.krakow.pl

  Obsługa klienta – sprawdź w zakładce Kontakt

   

  Infolinia Obszaru Płatnego Parkowania (OPP)

  – od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 8.00-15.00, pod numerem telefonu 12 616 71 77.

   

  Informacje dot. opłaty dodatkowej

  – od poniedziałku do piątku (w dni robocze, w godz. pracy biura SPP – sprawdź w zakładce Kontakt),

  pod numerem telefonu 12 616 73 53.

   

  Informacje dot. abonamentów

  – od poniedziałku do piątku (w dni robocze, w godz. pracy biura SPP – sprawdź w zakładce Kontakt),

  pod numerami telefonu 12 616 73 56 lub 12 616 73 58.

   

  Informacje dot. reklamacji

  – od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.30-15.30,

  pod numerami telefonu 12 616 73 84 lub 12 616 73 94  lub 12 616 73 91  lub 12 616 73 83  lub 12 616 73 82  lub 12 616 73 93  lub 12 616 73 81  lub 12 616 73 92  lub 12 616 73 88.

   

  Informacje dot. upomnień

  – od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.30-15.30,

  pod numerami telefonu 12 616 71 26 lub 12 616 70 61 lub 12 616 70 15 lub 12 616 70 63 lub 12 616 71 04 lub 12 616 70 93.

   

  Informacje dot. reklamacji upomnień

  – od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 7.30-15.30,

  pod numerami telefonu 12 616 73 30 lub 12 616 72 16 lub 12 616 72 68 lub 12 616 71 10 lub 12 616 70 87 lub 12 616 73 41 lub 12 616 70 57 lub 12 616 71 97 lub 12 616 71 98 lub 12 616 70 77 lub 12 616 71 24.

   

  Parkując w Obszarze Płatnego Parkowania należy uiścić opłatę, poprzez:

  • zakup biletu w parkomacie

  > przy użyciu monet o nominałach 1 zł, 2 zł i 5 zł (urządzenia nie wydają reszty);

  > kartami zbliżeniowymi typu PayPass, PayWave w następujących sektorach:  A2, A4, A6, A13, A20, B5, B10, B12, B30, C15 – we wszystkich parkomatach; A3, C7, C8, C9, C16, C21, C22 – w wybranych urządzeniach.

  W parkomatach wyposażonych w klawiaturę numeryczną lub panel dotykowy wymagane jest wpisanie prawidłowego numeru rejestracyjnego zaparkowanego samochodu.

  Mapa parkomatów uwzględniająca formę płatności każdego urządzenia.

  • zakup abonamentu

  Abonament można nabyć w biurze Strefy Płatnego Parkowania (ul. W. Reymonta 20) lub w sklepie internetowym eabonament.zdmk.pl.

  • zakup biletu za pomocą aplikacji* na telefonie  komórkowym

  Za pomocą aplikacji na telefonie można zakupić bilet, umożliwiają to: www.skycash.comwww.anypark.pl, www.mobilet.pl, www.mpay.pl, www.electronicparking.pl, www.cityparkapp.pl, www.flowbird.pl, www.mka.malopolska.pl.

   

  Osoba posiadająca zagraniczny numer telefonu może uiścić opłatę za postój pojazdu w OPP korzystając z następujących aplikacji: www.mobilet.pl (tutaj rejestracja możliwa za pomocą adresu e-mail), www.electronicparking.pl, www.mpay.pl, www.cityparkapp.pl, www.anypark.pl.

  * ZDMK nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe/nieprawidłowe działanie aplikacji do wnoszenia opłat za postój pojazdów w OPP. W przypadku otrzymania zawiadomienia o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej z przyczyn błędnego/wadliwego działania aplikacji, użytkownik może wystąpić z reklamacją do właściwego operatora.

   

  Opłatę wnosi się za postój pojazdu w wybranej podstrefie w wysokości właściwej dla danej podstrefy. Opłata ta może zostać zaliczona na postój pojazdu w podstrefach o niższych stawkach godzinowych. Dotyczy opłat – w parkomatach jak również zakupionych mobilnie.

  Użytkownik aplikacji mobilnej powinien wybrać daną podstrefę – Podstrefa A, Podstrefa B lub Podstrefa C – przed uruchomieniem parkowania w aplikacji mobilnej. Na bieżąco należy aktualizować zainstalowane aplikacje mobilne – celem posiadania najnowszych dostępnych wersji, wprowadzających dodatkowe opcje.

   

  Obowiązujące akty prawne regulujące działanie obszaru płatnego parkowania w Krakowie:

  • ustawa: ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.: (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320)
  • akty prawa miejscowego:
   • uchwała Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 3515);
   • uchwała Nr CV/2851/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2023 r. poz. 1642);
   • uchwała Nr CIX/2952/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr CV/2851/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2023 r. poz. 3514);
   • uchwała Nr VII/104/24 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat; nr CV/2851/23 zmieniającą uchwałę nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat oraz nr CIX/2952/23 w sprawie zmiany uchwały nr CV/2851/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2023 r. zmieniającej uchwałę nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.

   

  Mapa Obszaru Płatnego Parkowania

  OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT ZA POSTÓJ W OPP:

  podstrefa A

  • każda godzina postoju: 6 zł

  podstrefa B

  • każda godzina postoju: 5 zł

  podstrefa C

  • każda godzina postoju: 4 zł

   

  Minimalna opłata wynosi 2,00 zł

   

  STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH W OBSZARZE PŁATNEGO PARKOWANIA:

  1) Abonament ogólnodostępny typu „O”:

  Dla podstrefy typu A

  • 1 dzień – 55 zł
  • 7 dni – 300 zł
  • 1 miesiąc – 500 zł

  Dla podstrefy typu B

  • 1 dzień – 45 zł
  • 7 dni – 200 zł
  • 1 miesiąc – 400 zł

  Dla podstrefy typu C

  • 1 dzień – 35 zł
  • 7 dni – 150 zł
  • 1 miesiąc – 300 zł

  Dla podstrefy typu A+B+C

  • 1 dzień – 100 zł
  • 7 dni – 400 zł
  • 1 miesiąc – 750 zł

   

  2) Abonament mieszkańca typu „KR”:

  Stawka opłaty za abonament wynosi 10 zł/m-c.

   

  3) Abonament osoby niepełnosprawnej typu „N”:

  Stawka opłaty za abonament wynosi 0,00 zł/m-c.

   

  4) Abonament mikroprzedsiębiorcy typu „M” lub administratora typu „A”:

  Dla podstrefy typu A – Stawka opłaty za abonament wynosi 150 zł/m-c,

  Dla podstrefy typu B – Stawka opłaty za abonament wynosi 100 zł/m-c,

  Dla podstrefy typu C – Stawka opłaty za abonament wynosi 70 zł/m-c.

   

  5) Abonament instytucji typu „I”:

  Dla podstrefy typu A – Stawka opłaty za abonament wynosi 250 zł/m-c,

  Dla podstrefy typu B – Stawka opłaty za abonament wynosi 200 zł/m-c,

  Dla podstrefy typu C – Stawka opłaty za abonament wynosi 150 zł/m-c.

  Opłata za każdy kolejny abonament dla tego samego podmiotu wzrasta progresywnie o 20% w stosunku do opłaty za poprzedni abonament.

  ZASTRZEŻONE STANOWISKO POSTOJOWE: Opłata zryczałtowana za jedno stanowisko postojowe jest uzależniona od obszaru, w którym zlokalizowana jest „koperta” i wynosi odpowiednio dla podstrefy A: 1500 zł/m-c, B: 1400 zł/m-c, C: 1300 zł/m-c. Opłata za każde kolejne stanowisko dla tego samego podmiotu wzrasta progresywnie o 20% w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko.

   

  OPŁATA DODATKOWA

  Opłata za postój powinna zostać wniesiona niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu. Postój pojazdu po upływie 7 minut od pozostawienia go w miejscu postoju, bez uiszczenia odpowiedniej opłaty lub po upływie 7 minut, od czasu określonego na wydruku z parkomatu lub czasu opłaconego za pomocą innych elektronicznych form płatności, jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.

  Wprowadzenie w aplikacji lub parkomacie numeru rejestracyjnego pojazdu, który nie dotyczy pojazdu dla którego opłata powinna być wniesiona, jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty.

  Korzystanie z abonamentu poza sektorem lub podstrefą na którą opłata została wniesiona, jest równoznaczne z nieuiszczeniem opłaty.

  Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłaty za postój, kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu zawiadomienie o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej, w związku z nieuiszczeniem opłaty za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych w obszarze płatnego parkowania. Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 3515 ze zm.) w sposób zwyczajowo przyjęty zawiadomienie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.

  Opłata dodatkowa wynosi 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), jednak w przypadku dokonania płatności w terminie, który umożliwi jej zaksięgowanie na koncie ZDMK, w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia zawiadomienia, opłata zostanie obniżona do 150 zł.

  Przedawnienie opłaty dodatkowej zgodnie z art. 40d ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) następuje z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym opłata powinna zostać uiszczona.

  Od dnia 2 czerwca 2014 r. zostały wprowadzone indywidualne numery kont bankowych dla każdego zawiadomienia – służące tylko i wyłącznie do dokonania wpłaty za konkretny numer zawiadomienia.

  W tytule wpłaty/przelewu należy podać numer zawiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu.