Prace na ul. Studziennej

Jutro, 16 maja br. rozpocznie się rozbudowa fragmentu ul. Studziennej (Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie). Robotami objęty zostanie fragment od budynku nr 2 do ul. Darwina. Prace realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej.

W ramach prac m.in. poszerzona zostanie jezdnia ul. Studziennej, powstanie chodnik.

Rozbudowa ul. Studziennej jest odpowiedzią na rosnącą liczbę budynków mieszkalnych w tym rejonie. Dzięki pracom zwiększy się płynność poruszających się tamtędy pojazdów, a oddzielenie ruchu pieszego od samochodowego – budowa chodnika – znacznie poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Teren budowy został już przekazany, pierwsze prace ruszą w czwartek, 16 maja br. – w pierwszej kolejności przełożenie sieci gazowej i wodociągowej – w tym czasie ul. Studzienna na rozbudowywanym fragmencie zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego (dojazd do posesji zachowany), objazd poprowadzony zostanie ul.: Darwina, Grębałowską oraz Stokową (jadąc od strony ul. Darwina).

Zakończenie robót w terenie planowane jest na koniec sierpnia br.

 

DRUKUJ
POBIERZ