Prace na fragmencie ul. M. Konopnickiej

We wtorek, 23 listopada br. drogowcy planują rozpoczęcie remontu na ul. M. Konopnickiej. Pracami objęty będzie odcinek pomiędzy rondem A. Matecznego a rzeką Wilgą. Pojawią się zmiany w organizacji ruchu. Aktualne informacje dotyczące harmonogramu robót – TUTAJ.

W ramach robót odnowione zostaną obie jezdnie ul. M. Konopnickiej pomiędzy rondem A. Matecznego a rzeką Wilgą. W pierwszej kolejności prace będą realizowane na jezdni prowadzącej w kierunku Wieliczki. Drogowcy będą zajmowali kolejno po jednym pasie – dzięki czemu przejazd w trakcie prac będzie cały czas możliwy. Później przeniosą się oni na ciąg prowadzący w kierunku centrum miasta. Prace będą realizowane analogicznie.

Koszt prac to ok. 1,7 mln zł.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu nakładkowego.

DRUKUJ
POBIERZ