Odholowany samochód – co dalej?

Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym pozwalają uprawnionym służbom – Policji, Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Inspekcji Transportu Drogowego, osobie dowodzącej akcją ratowniczą – na podjęcie decyzji o odholowaniu danego pojazdu. W takiej sytuacji, w pierwszej kolejności zachęcamy do kontaktu tel. ze Strażą Miejską – 112 lub 986 – gdzie można sprawdzić czy pojazd faktycznie został odholowany oraz powód usunięcia.

Jeżeli holowanie zostanie potwierdzone – pojazd znajduje się na parkingu na ul. Józefa Rzebika 6 w Krakowie.

W przypadku odholowania pojazdu musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Za usunięcie pojazdu, jak również przechowywanie go na parkingu – właściciel zobowiązany jest wnieść opłatę. Opłaty za holowanie i parking należy dokonać  przelewem internetowym lub na poczcie na konto PKO BP, numer rachunku 66 1020 2892 0000 5102 0590 8555, w tytule należy wpisać dane osobowe, markę i numer rejestracyjny pojazdu z dopiskiem holowanie.  Obecne przepisy zezwalają na odbiór pojazdu bez wniesionej opłaty, można ją uregulować później.

W Krakowie radni miejscy przyjęli uchwałę, która zawiera szczegółowy wykaz stawek, i tak w przypadku pojazdu do 3,5 t mamy kwotę 503 zł za holowanie oraz 31 zł za każdą dobę przechowywania – szczegóły UCHWAŁA NR XXXII/828/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Samochód, który został odholowany z drogi publicznej trafia na strzeżony parking przy ul. Józefa Rzebika 6 w Krakowie. Parking czynny jest całodobowo, możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem 601 213 722. Zarząd Dróg Miasta Krakowa ma podpisane umowy z firmami, które świadczą usługi związane z  holowaniem pojazdów oraz ich przechowywaniem (parking).

 

DRUKUJ
POBIERZ