Nowa miejska inicjatywa – Program Budowy Parkingów Lokalnych

Kraków przygotował nowy projekt pod nazwą Program Budowy Parkingów Lokalnych. Jest unikalny, ponieważ główną rolę odegrają w nim organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Będą one mogły zawnioskować o budowę miejsc postojowych oraz wnieść swój wkład – przekazując środki finansowe bądź teren/działkę.

Z inicjatywą stworzenia programu wyszli radni miejscy. Program Budowy Parkingów Lokalnych będzie funkcjonował na podobnych zasadach jak realizacja inwestycji miejskich. Wykonanie poszczególnych zadań związanych z budową parkingu musi zostać poprzedzone wprowadzeniem zadania do budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej – wieloletniego planu inwestycyjnego. Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK).

Jak to będzie wyglądało od strony praktycznej?

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Taki dokument będzie podlegał ocenie komisji. Następnie wniosek wraz z opinią trafi do odpowiedniej rady dzielnicy, która podejmie ostateczną decyzję co do dalszej realizacji. W kolejnym kroku ZDMK zleci przygotowanie koncepcji, która określi szacunkowy koszt inwestycji i pozwoli na zawarcie umowy o współfinansowanie z wnioskodawcą. Po jej zawarciu i zabezpieczeniu środków ZDMK zleci przetarg na dokumentację, a w dalszej kolejności na roboty w terenie.

Priorytetem objęte będą wnioski, które zostaną dofinansowane przez odpowiednią radę dzielnicy. To dofinansowanie nie będzie rekompensowało wkładu osoby wnioskującej, będzie to część miejskiego wkładu.

Terminy

Wnioski można składać do końca listopada br. W kolejnych latach – od 2023 r. – wnioski będą przyjmowane do końca maja danego roku.

Wybudowane parkingi będą ogólnodostępne.

Zapoznaj się z programem:

 

PLAKAT INFORMACYJNY dotyczący programu budowy parkingów lokalnych

DRUKUJ
POBIERZ