Modernizacja krakowskiego oświetlenia ulicznego w formule PPP

W najbliższą środę, 16 czerwca odbędzie się branżowa konferencja poświęcona modernizacji oświetlenia ulicznego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Wydarzenie organizujemy wspólnie z krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, będzie ono transmitowane online.

Zdjęcie Modernizacja krakowskiego oświetlenia ulicznego w formule PPP

Podczas konferencji swoją wiedzą podzielą się eksperci krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich – zaprezentują swoje spojrzenie na tematykę oświetlenia ulicznego w dużych miastach. Przedstawiciele Ministerstwa oraz zarządcy dróg przedstawią swoje doświadczenia w zakresie realizacji projektów w modelu PPP. W wydarzeniu wezmą również udział firmy branżowe, które opowiedzą o swoim punkcie widzenia odnośnie realizacji projektów oświetleniowych w formule partnerstwa.

Program konferencji oraz link zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.oswietlenie-uliczne.pl.

Zachęcamy do udziału osoby zainteresowane tematyką oświetlenia ulicznego oraz stosowania modelu PPP w projektach miejskich.

 

DRUKUJ
POBIERZ