Krakowska odNOWA – przegląd najważniejszych informacji

Od 23 marca 2019 r. trwa modernizacja ulicy Krakowskiej. Przebudowywane jest torowisko tramwajowe na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z układem drogowym, chodnikami, ścieżkami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną, węzłem rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska. Dodatkowo przebudowywana jest ul. Dietla, na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej. Modernizowany jest most Piłsudskiego.

W związku z podjętymi robotami obowiązują zmiany w organizacji ruchu:

  • Zamknięta ul. Krakowska na odcinku do ul. Dietla do ul. Karola Rollego, włącznie ze skrzyżowaniem ulic Karola Rollego – Legionów Józefa Piłsudskiego – Przy Moście, z wyjątkiem skrzyżowania ulic Rybaki – Podgórska – Krakowska;
  • Ruch dwukierunkowy na ulicach: Augustiańskiej, Skawińskiej, Wietora, Rybaki – możliwość przejazdu pojazdów od ul. Dietla do ul. Podgórskiej w obu kierunkach;
  • Ruch dwukierunkowy na ślepych zakończeniach ulic: Meiselsa, Józefa, św. Katarzyny, Skałecznej, Węgłowej, Bocheńskiej, Skawińskiej, Trynitarskiej (brak dojazdu do ul. Krakowskiej);
  • Brak możliwości skrętu z ul. Dietla w ul. Krakowską;
  • Odcinek ul. Stradomskiej przy skrzyżowaniu z ul. Dietla zaślepiony (dojazd do ul. Dietla od ul. Stradomskiej ulicami: św. Agnieszki, Koletek, Sukienniczą).

Od 18 maja br. zamknięta jest jezdnia ulicy Dietla prowadząca w kierunku Mostu Grunwaldzkiego na odcinku od ul. Świętego Sebastiana do ul. Sukienniczej. Wykonawca inwestycji przebudowuje tu torowisko na skrzyżowaniu ulic: Stradomskiej, Dietla i Krakowskiej.

Mapa – zmiany w organizacji ruchu od 18 maja 2019 r.

W nocy z 29 na 30 czerwca 2019 r. zamknięty został ruch tramwajowy w ciągu ulicy Dietla.

31 sierpnia 2019 r. (sobota) został wznowiony ruch tramwajowy w ciągu ulic: Kapelanka – Monte Cassino i Dietla (do ul. Orzeszkowej). Pomiędzy przystankiem „Orzeszkowej” a łukiem na wysokości ul. Augustiańskiej zostało zainstalowane przejście torowe umożliwiające zmianę kierunku jazdy przez wagony dwukierunkowe. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Komunikacji Miejskiej znajdują się na stronie: www.ztp.krakow.pl

Parking na Placu Wolnica będzie wyłączony z użytkowania w dniach 5 września (od  godz. 15:00) – 8 września 2019 r. Odbędzie się tam Krakowskie Miodobranie organizowane przez Zrzeszenie Pszczelarzy Krakowskich.

Do rozwiązania pozostaje wciąż sprawa inwentaryzacji odnalezionych pod ziemią przyczółków mostu. Po zakończeniu badań archeologicznych w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków relikt prawdopodobnie zostanie zabezpieczony i zasypany.

 

 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zdjęcie podpisywania dokumentów

DRUKUJ
POBIERZ