Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostki

Obowiązują ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców przez jednostkę. Ten krok nie spowodował jednak zawieszania naszej działalności – nadal można załatwiać sprawy – za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, elektronicznej, platformy e-PUAP czy infolinii.

Inspektorzy nadzorują prace remontowe i inwestycyjne, które są realizowane w mieście oraz przygotowują te, które mają się rozpocząć – głównie te w ramach bieżącego utrzymania dróg czy torowisk. Są w stałym kontakcie z wykonawcami i podejmują decyzje na bieżąco w zależności od potrzeb. Można do nas kierować wnioski i pisma, które są na bieżąco rozpatrywane przez przebywających na rotacyjnych dyżurach pracowników. Nie ma możliwości złożenia dokumentów na dzienniku podawczym  (z wyjątkiem ul. Reymonta 20), ale przy wejściach do budynków ustawione zostały skrzynki pocztowe, do których mogą one trafić. Przywrócona została możliwość bezpośredniej rozmowy, konsultacji z urzędnikiem – niezbędne jest wcześniejsze (mailowe lub telefoniczne) ustalenie terminu.

Zawieszone zostały do odwołania wyjazdy inspektorów do zdarzeń związanych z roszczeniami odszkodowawczymi (w związku z procedurą ZDMK-3). W momencie zaistnienia zdarzenia prosimy o kontakt telefoniczny 12 616 75 55 (całodobowa dyspozytornia), postaramy się udzielić szczegółowych informacji. Liczymy na zrozumienie, decyzja ta została podjęta z uwagi na bezpieczeństwo osób zgłaszających oraz naszych pracowników.

  • Siedziba Główna – ul. Centralna 53 – Dziennik Podawczy (budynek A) zamknięty dla bezpośredniej obsługi. Kasa pozostaje czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:30. Korespondencje należy składać do specjalnie przygotowanych pojemników w pobliżu wejścia do budynku A (również dla ofert przetargowych). Przywrócona została możliwość bezpośredniej rozmowy, konsultacji z urzędnikiem – niezbędne jest wcześniejsze (mailowe lub telefoniczne) ustalenie terminu.

 

  • Oddział I – os. Złotej Jesieni 14 – Dziennik Podawczy zamknięty dla bezpośredniej obsługi. Korespondencja również do specjalnie przygotowanych pojemników w pobliżu wejścia do budynku. Zawieszona możliwość spotkań z pracownikami.

31 sierpnia br. został zamknięty oddział I ZDMK na os. Złotej Jesieni 14, który zmienił swoją lokalizację. Od 1 września br. wszelką korespondencję do przeniesionych działów prosimy kierować na adres siedziby głównej jednostki: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Dokumenty można składać również do specjalnie przygotowanych pojemników w pobliżu wejścia do budynku A przy ul. Centralnej 53.

 

  • Oddział II – ul. W. Reymonta 20 – Biuro Strefy Płatnego Parkowania czynne: poniedziałek-wtorek w godz. 10:00-18:00, środa-piątek w godz. 8:00-16:00 (od 12 października br.). Dziennik Podawczy oraz wydawanie abonamentów w godzinach pracy biura. Pojemniki przeznaczone na korespondencje z urzędem znajdują się przy stadionie Wisły, wejście LE (od strony ul. Reymana). Dodatkowo od 1 maja 2021 r. każdy rodzaj abonamentu można nabyć drogą elektroniczną – Zapoznaj się z procedurą – TUTAJ.

 

Zachęcamy, aby wszelkie wnioski i dokumenty składać elektronicznie: sekretariat@zdmk.krakow.pl lub strefa@zdmk.krakow.pl (sprawy związane z Obszarem Płatnego Parkowania). Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawę można załatwić przez ePUAP, a także telefoniczne – 12 616 70 00 lub 12 616 75 55 lub 12 616 71 77. Wszystkie informacje dotyczące sposobów załatwienia sprawy, a także kontakty znajdują się na naszej stronie lub https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=51.

W pobliżu wejść do budynków specjalnie przygotowane skrzynki na korespondencje:

  • w siedzibie głównej na ul. Centralnej 53 (budynek A),
  • w oddziale na ul. Reymonta 20 (Biuro Strefy Płatnego Parkowania) – Stadion Wisy, wejście LE od strony ul. Reymana.
DRUKUJ
POBIERZ