ZDMK w liczbach – 2020

Podsumowanie naszych działań w 2020 r.

W ubiegłym roku w ramach programu nakładkowego drogowcy pokryli świeżą warstwą asfaltu 38 ulic bądź też odcinków ulic. Na ten cel wydaliśmy 23,3 mln zł. Najwięcej środków pochłonęły prace na ul. ks. Stojałowskiego (ok. 3,7 mln zł), al. Kijowskiej (ok. 1,9 mln zł) czy Chodowieckiego (ok. 1,8 mln zł).

Na remonty w całym mieście sumie przeznaczyliśmy ok. 79 mln zł (bieżące utrzymanie dróg, program nakładkowy, zadania dzielnicowe, z Budżetu Obywatelskiego czy programu “Nowa Huta dziś!”).

W 2020 r. wyremontowaliśmy most w ciągu Nowohuckiej oraz wiadukt w ciągu ul. Zakopiańskiej. Łączna suma za prace na tych obiektach to 5,8 mln zł.

Intensywne prace konserwacyjne toczyły się na torowiskach – łącznie wydaliśmy 44 mln zł na utrzymanie infrastruktury tramwajowej (w tym 17 mln zł na utrzymanie sieci trakcyjnej – podstacji i układu zasilania).

W zakresie inwestycyjnym przebudowana został ulica Krakowska, gruntowną renowację przeszedł most Piłsudskiego – zostało zamontowanych 662 szt. opraw iluminacyjnych. Zakończyliśmy rozbudową ulicy Myślenickiej, która realizowana były w 4 etapach. Krakowianie zyskali nową kładkę pieszo-rowerową – obiekt, który jest fragmentem nowo wybudowanej trasy rowerowej, łączącej ul. Wielicką i Nowosądecką z Ludwinowem. Inwestycja pochłonęła ok. 21 mln zł. W mieście pojawiło się też nowe rondo – przebudowane zostało skrzyżowanie ulic Ćwiklińskiej, Heleny i Barbary za kwotę ok. 4,2 mln zł.

W Nowej Hucie cały czas toczy się rozbudowa ulicy Igołomskiej (etap II), stan zaawansowania prac na tej inwestycji pod koniec roku osiągnął 83%. W ramach programu “Nowa Huta dziś!” po raz czwarty za kwotę 2 mln zł remontowe były chodniki, ulice oraz wymieniano oświetlenie.

Na zakończenie ubiegłego roku wybraliśmy Partnera – konsorcjum firm PPP Solutions Polska i Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu – który wybuduje nową linię tramwajową do Mistrzejowic o długości 4,5 km. Inwestycja realizowana jest w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

 

 

DRUKUJ
POBIERZ