Podsumowanie pilotażu akcji “Zadbana ulica 2022”

Sierpień i początek września upłynęły w mieście pod akcją “Zadbana ulica 2022”. Realizowana ona była przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania oraz Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. 50 ulic zostało dokładnie oczyszczonych z zalegającego kurzu, sprawdzone zostały kratki ściekowe, uzupełnione ubytki drogowe, wymalowane linie oznakowanie poziomego.

Zdjęcie Podsumowanie pilotażu akcji “Zadbana ulica 2022”

– Jesteśmy zadowoleni z przebiegu całej akcji. Będziemy chcieli ją kontynuować w przyszłym roku. 7 dni przed akcją na danej ulicy pojawiało się dedykowane oznakowanie informujące o braku możliwości parkowania, dodatkowo na szybach pojazdów kierowcy mogli znaleźć ulotkę. Staraliśmy się szeroko informować o akcji – podkreśla Piotr Trzepak, zastępca dyrektora ds. dróg w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

W zakresie prac drogowych położono łącznie ponad 1 300 m² nowej nawierzchni asfaltowej. Do wymalowania oznakowania zużyto 3 600 kg farby, w tym 2 700 kg granulatu odblaskowego (pomalowano ponad 9 000 m² powierzchni, w tym 160 kopert). W ramach akcji wykonano przegląd 647 kratek ściekowych. W pełni udrożniono 184 kratki. Z ulic Lea (od placu Inwalidów do al. Kijowskiej) oraz Lubelskiej maszyny pozbyły się ponad 4,6 t pyłu.

– W ramach tej akcji po raz pierwszy udało się gruntownie wysprzątać ulice, które były nią objęte. Jesteśmy bardzo zadowoleni i z całą pewnością będziemy chcieli takie działania kontynuować w kolejnych latach, szczególnie w miesiącach letnich – mówi Jacek Sobczyk, Dyrektor Zakładu Oczyszczania MPO Kraków.

– Stwierdzone na miejscu zatkania wpustów ulicznych zostały wyczyszczone specjalistycznym sprzętem przy użyciu ciśnienia około 200 barów. Sprawdzeniu w czasie akcji podlegały nie tylko same kratki, ale i to czego nie widać z poziomu ulicy czyli studzienka, osadnik i przykanalik. Wszystko po to by poprawić odwodnienie drogi, a tym samym poziom bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pobliskich mieszkańców. Przed nami jesienne deszcze oraz opadające z drzew liście, pracujemy każdego dnia i prosimy Krakowian o zgłaszanie miejsc gdzie pojawią się problemy przy ulicznych wypustach, wrócimy tam – deklaruje Ryszard Magiera, kierownik działu utrzymania w Klimat-Energia-Gospdarka Wodna.

Wszystkie ulice objęte pilotażem – sprawdź na mapie.

DRUKUJ
POBIERZ