Zapytanie ofertowe do 30 tys. euro

Dotyczy:

Asysta techniczna dla systemów ASSECO WF-Fakir Budżet, ASSECO WF-MAG Prestiż PLUS, ASSECO WF-JPK Biznes w roku 2021.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.12.2020 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl.

DRUKUJ
POBIERZ