Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1. Znak sprawy: 3/V/2022

Dotyczy:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika w ul. Staszica w ramach zadania pn.: ,,Sadźmy drzewa! Budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII”.

DRUKUJ
POBIERZ