Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/XII/2020

Dotyczy:

Rozbudowa i przebudowa ul. Królowej Jadwigi – etap VI wraz z przebudową i budową kanalizacji opadowej, chodników, oświetlenia ulicznego  i przebudową kolidującego uzbrojenia.

Zał. 6 Dokumentacja projektowa

DRUKUJ
POBIERZ