Wyjaśnienia dotyczące mobilnych aplikacji do zakupu biletów KMK

Odpowiedzi na najczęstsze pytania w sprawie zmian aplikacji mobilnych, dzięki którym krakowianie kupowali bilety komunikacji miejskiej przez komórkę.

Wyjaśnienia dotyczące mobilnych aplikacji do zakupu biletów KMK
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

1.       Dlaczego ZIKiT zdecydował się na wyłonienie jednej firmy sprzedającej bilety mobilne, zamiast trzech, które robiły to do tej pory?

 

Jak najbardziej popieraliśmy stosowane do tej pory rozwiązanie, w którym to pasażerowie komunikacji miejskiej wybierali system, dzięki któremu mogli kupić  bilet KMK za pomocą telefonu. Niestety, ze względu na wzrastającą w ostatnich latach  sprzedaż biletów w systemach aktualnie funkcjonujących w Krakowie (tj. mPay, moBILET i SkyCash) oraz ze względu na zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ZIKiT nie miał wyboru i konieczne było ogłoszenie  przetargu.

 

2.       Czy ZIKiT nie mógł ogłosić przetargu na trzy takie firmy lub ustalić sztywnej marży dla wszystkich chętnych?

 

Rozważaliśmy kilka możliwości odnośnie dalszej dystrybucji biletów KMK z wykorzystaniem platform komórkowych, w tym innego podejścia do zamówienia usługi. Jednak opinie prawne były w tej kwestii jednoznaczne.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że jeżeli przepisy pozwolą powrócić do starego sposobu dystrybucji biletów (kilka platform) to chętnie to zrobimy.

 

3.       Czemu przetarg został ogłoszony tak późno?

Termin uruchomienia przetargu wynika z faktu, że do ostatniej chwili szukaliśmy innego sposobu rozwiązania. Gdy nastąpił już ostatni termin podjęcia działań zgodnych z Prawem Zamówień Publicznym, zdecydowaliśmy się na uruchomienie przetargu nieograniczonego, do którego wcześniej już zostały przygotowane dokumenty przetargowe i zostało ogłoszone postępowanie.

 

4.       Dlaczego bilety papierowe mogą być sprzedawane w wielu kioskach, a bilety mobilne nie?

 

MPK w imieniu ZIKiT, na podstawie stosownej umowy z GMK/ZIKiT, prowadzi dystrybucję biletów KMK. Wobec czego, MPK przekazuje ZIKiT środki pieniężne odpowiadające wartości brutto sprzedanych biletów, określonych w uchwale tzw. taryfowej,  przyjętej przez Radę Miasta Krakowa. Natomiast ZIKiT za usługę sprzedaży biletów płaci MPK wynagrodzenie(jest to ustalony procent równowartości wpłat netto z tytułu sprzedaży biletów).

„Kioski” kupując bilety od MPK otrzymują rabat, którego ZIKiT nie może stosować (ceny biletów KMK są cenami przyjętymi przez Radę Miasta Krakowa), bo wpływy ze sprzedaży biletów KMK stanowią przychód budżetu Miasta. ZIKiT obowiązują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

5.       Jeśli przetarg nie zostanie rozstrzygnięty na czas to pasażerowie zostaną pozbawieni możliwości zakupu biletu za pomocą telefonu?

 

Zrobimy wszystko, żeby sprzedaż biletów KMK w nowym systemie, nastąpiła od 1 stycznia 2017 r. Jednakże podkreślamy, że w przypadku przesunięcia się terminu wyłonienia wykonawcy, pasażerowie KMK od 1 stycznia 2017 r. nie zostaną pozbawieni  dostępu do zakupienia biletów KMK za pomocą platform komórkowych. Istnieje jeszcze możliwość zakupienia zarówno biletów krótkookresowych, jak i okresowych za pomocą aplikacji iMKA - https://mka.malopolska.pl/  .

 

6.       Dlaczego takie same zasady nie obowiązują Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej i aplikacji iMKA?

 

System Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) i iMKA to zrealizowany przez Województwo Małopolskie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nowoczesny system zarządzania transportem, dedykowany dla mieszkańców regionu oraz turystów. ZIKiT jako uczestnik tego projektu nie ponosi żadnych kosztów obsługi systemu iMKA, w tym nie płaci wynagrodzenia za usługę sprzedaży biletów w systemie MKA. Natomiast firmom prowadzących aktualnie sprzedaż biletów KMK w systemach: mPay, moBILET i SkyCash ZIKiT płaci prowizję jako procent od wartości netto sprzedanych przez wykonawcę biletów – taka usługa, w przeciwieństwie do MKA, podlega pod zapisy Prawa Zamówień Publicznych.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków