Przebudowa ulic Królewskiej parkingi dla mieszkańców, kmk i dlaczego teraz [informator]

Inwestycja na Krowodrzy ruszy w najbliższą sobotę (22 września br.) Przez najbliższy rok prowadzone będą prace związane z przebudową ciągu drogowo-torowego ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej wraz z pętlą w Bronowicach. Dodatkowo zmodernizowana zostanie tarcza skrzyżowania al. Mickiewicza, al. Słowackiego, ul. Karmelickiej i ul. Królewskiej. Miasto dołoży wszelkich starań, aby uciążliwości związane z inwestycją były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców.

Przebudowa ulic Królewskiej parkingi dla mieszkańców, kmk i dlaczego teraz [informator]
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Parkingi dla mieszkańców

Dla mieszkańców, którzy parkują samochód na ulicach objętych inwestycją, a nie zamierzają z niego korzystać przez dłuższy okres czasu udostępnionych zostanie około 1 000 miejsc postojowych na parkingach przy stadionie Wisły (miejsca dla mieszkańców ul. Królewskiej) oraz wzdłuż al. 3 Maja oraz dla osób dojeżdżających do Krakowa od strony Olkusza i Zabierzowa na tymczasowym parkingu P&R na terenie dawnego Motelu Krak (miejsca ogólnodostępne). Aby ułatwić kierowcom dojazd do miejsc postojowych w rejonie al. 3 Maja częściowo będzie ona dwukierunkowa.


Komunikacja zastępcza

Wzdłuż ulicy Królewskiej kursować będą dwie linie zastępcze, 704 na trasie od Teatru Bagatela do Bronowic Małych i 713 od Teatru Bagatela do Bronowic Starych (Piastowskiej). Autobusy linii 704 kursować będą co 3 minuty, a  linii 713 w godzinach szczytu co 6 minut, czyli autobusy będą podjeżdżać na przystanek nawet co 2 minuty. Dodatkowo między pętlą Bronowice Małe (osiedle Widok) a pętlą Bronowice (przy ul. L. Rydla) kursowała będzie linia tramwajowa nr 74.

Ponadto na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa Prezydent Jacek Majchrowski wystąpi z wnioskiem o zwolnienie pasażerów z opłat za przejazdy liniami 704, 713 oraz 74.

Informacje dla pasażerów
 


 

Dlaczego teraz?

Przetarg na przebudowę ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej został ogłoszony przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w połowie stycznia br. Wyłonienie wykonawcy inwestycji wydłużyło się z uwagi na bardzo dużą liczbę pytań zadawanych przez zainteresowane firmy, odwołania wykonawców oraz okres potrzebny na obligatoryjną kontrolę w Urzędzie Zamówień Publicznych. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych co również miało wpływ na wybór wykonawcy. Ostatecznie umowę z wykonawcą można było podpisać dopiero we wrześniu i przygotować się do rozpoczęcia budowy.

Przełożenie terminu rozpoczęcia prac mogłoby skutkować licznymi awariami torowiska w trakcie zimy czy kilkugodzinne przestoje w kursowaniu tramwajów. Ostatni raz gruntowna przebudowa torowiska do Bronowic miała miejsce ponad 20 lat temu. Modernizacja jest tym bardziej niezbędna, że według danych ZIKiT każdego dnia prawie 3,5 tysiąca osób w godzinie porannego szczytu przejeżdża w tramwaju przez Plac Inwalidów. Po jej zakończeniu pasażerowie będą podróżować w komfortowych warunkach, a tramwaje pojadą z odpowiednią prędkością.

Na modernizację torowiska do Bronowic miasto przeznaczyło prawie 77 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 6.1 – Rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. W jej ramach pojawi się nowy układ drogowy i torowy na odcinku od skrzyżowania Alei Trzech Wieszczów z ulicą Królewską. Zostanie wykonane odwodnienie, oświetlenie, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Zamontowane będą tablice informacji pasażerskiej DIP, wiaty oraz automaty do zakupu biletów. Jezdnia zyska nową nawierzchnię, piesi nowe chodniki, a rowerzyści drogę dla rowerów.

Modernizacje krakowskich torowisk jak również budowy nowych linii mają na celu zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawę płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, tj. redukcję hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza.
 


Pytania i odpowiedzi:

  1. Czy taxi może jeździć buspasem po ul. Kazimierza Wielkiego - Tak
  2. Czy mieszkaniec ul. Królewskiej może dojechać do swojej posesji - (na tzw. podkowie tak, natomiast miejsca ogólne wzdłuż ul. Królewskiej zostaną tymczasowo wyłączone z parkowania i dla tych mieszkańców poleca się zapakować na przygotowanych parkingach przez Miasto o których piszemy powyżej w artykule).
  3. Co z autobusami 144 i 194 które kursują codziennie przez al. Kijowską - Ruch na ul. Kijowskiej został zachowany, autobusy będą kursowały według normalnych rozkładów jazdy.
  4. Wcześniej kupowałem bilet okresowy na linię nr 4 co mam teraz zrobić - Wykupić bilet okresowy na linię nr 4 i korzystać z honorowania biletu na innych liniach (kliknij aby poznać wszystkie zasady honorowania biletu na wszystkie linie)
  5. Gdzie będą zlokalizowane przystanki dla autobusów podczas przebudowy ulicy - Proszę kliknąć w ten link i zjechać do połowy strony
  6. Jak będzie wyglądała organizacja ruchu podczas tej inwestycji (sprawdź poniżej zmiany w II ETAPIE) - Tak jak poniżej (na ulicach zaznaczonych na żółto jest możliwość parkowania po jednej stronie tam gdzie jest to możliwe).

organizacja ruchu

Tak wygląda zmiana organizacji ruchu oraz komunikacja miejska podczas drugiego etapu:

bronowicee

Sugerowane objazdy dla kierowców.

bronowice objazd samo

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków