Trzy firmy wybrane do dialogu konkurencyjnego

Kraków planuje zrealizować budowę Krakowskiego Szybkiego Tramwaju etap IV (linia tramwajowa do Mistrzejowic) w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). To pierwszy tego typu projekt realizowany w Polsce. Obecnie ZDMK zamierza rozpocząć dialog konkurencyjny, wybrano trzy firmy.

Trzy firmy wybrane do dialogu konkurencyjnego
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Wniosek o udział w dialogu konkurencyjnym dotyczącym budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic złożyło siedem firm: NDI Projekt 101 Sp. z o.o.; VARDUN Sp. z o.o.; Via North Sp. z o.o.;  Emsworth Investments Sp. z o.o.; Mota-Engil Central Europe PPP Road Sp. z o.o.; konsorcjum firm: Budimex J Sp. z o.o. (lider), Asfalt Śląski WPRINŻ Sp. z o.o., FBSerwis SA; konsorcjum firm: PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A.S. (partner).

Do dialogu konkurencyjnego zostały wybrane trzy spośród nich: konsorcjum firm: PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A.S. (partner); Mota-Engil Central Europe PPP Road Sp. z o.o.; VARDUN Sp. z o.o. To z nimi, w przypadku braku odwołań prowadzone będą rozmowy, który będą podstawą do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawą ustalenia rankingu firm było spełnienie przez nich określonych warunków selekcji. Maksymalnie można było uzyskać 25 punktów, pierwsza z firm uzyskała 25/25 możliwych, druga 24/25, trzecia 23/25.

Firma, która zostanie ostatecznie wyłoniona, wybuduje około 4,5-kilometrowy odcinek sieci tramwajowej od skrzyżowania ulic Jana Pawła II, Stanisława Lema i Janusza Meissnera aż do Mistrzejowic, dokona rozbudowy pętli tramwajowej w Mistrzejowicach, a także zrealizuje blisko kilometrowy tunel pod rondem Polsadu. Umowa z nią zostanie zawarta na okres 24 lat (1,5 roku – projektowanie, 2 lata – budowa, 20 lat – eksploatacja). Wynagrodzenie dla wykonawcy będzie wypłacone w formie „opłaty za dostępność” po zakończeniu budowy, w okresie eksploatacji.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków