ZDMK realizuje zalecenia audytu BRD

Od początku roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa sukcesywnie wypełnia zalecenia związane z poprawą bezpieczeństwa na krakowskich ulicach. Cześć działań jest zrealizowana w ramach bieżącego utrzymania, pozostałe wymagają opracowania projektów.

ZDMK realizuje zalecenia audytu BRD
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Obecnie przy krakowskich przejściach obniżane są krawężniki, uzupełniana jest kostka integracyjna. Na wielu z nich zobaczyć można pierwsze efekty: pasy medialne (np. al. Generała Andersa), nowa nawierzchnia (np. ul. Armii Krajowej), poszerzone dojścia do przejść (np. ul. Miessnera, Fiołkowa).

Przejście

Podjęte działania

ul. Armii Krajowej

 • Wykonano remont nawierzchni w rejonie przejścia.
 • Odnowienie malowania zostało zlecone w ramach prac. Utrzymaniowych, przejścia mają zostać odmalowane do końca maja br.

ul. Na Zjeździe i ul. Kącik

 • Wykonano częściowy remont nawierzchni w rejonie przejścia.

14 lokalizacji na al. Andersa

 • Wykonano częściowy remont nawierzchni w rejonie przejścia.
 • Wykonano poszerzenie dojścia do przejścia.
 • Wykonano pasy medialne.
 • Usprawniono sygnalizację typu Sign Flash, w przypadku dalszych problemów zostanie wymieniona, wraz z korektą znaku D-6.

2 lokalizacje na ul. Meissnera i ul. Fiołkowej

 • Wykonano poszerzenie dojścia do przejścia.

2 lokalizacje na ul. Ptaszyckiego

 • Wykonano naprawę nawierzchni pomiędzy torowiskiem.
 • Zlecono uzupełnienie kostki integracyjnej.

Ul. Tyniecka

 • W trakcie realizacji – obniżenie krawężnika.

3 lokalizacje na ul. Strzelców i ul. Rozrywki

 • W trakcie realizacji – obniżenie krawężników i montaż kostki integracyjnej.
 • W trakcie realizacji – wykonanie pasów medialnych.

ul. Dobrego Pasterza i ul. Majora

 • W trakcie realizacji – wykonanie pasów medialnych.

ul. Olszanicka i ul. Majówny

 • Wykonano montaż kostki integracyjnej oraz obniżono krawężniki.

 

W pierwszej kolejności roboty realizowane są przez działy utrzymaniowe: Dróg, Infrastruktury Torowej i Energetycznej, Infrastruktury i Nieruchomości. Z kolei dział Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD oczekuje na zatwierdzone projekty organizacji ruchu na podstawie których podejmie działania związane m.in. z oznakowaniem przejść. Niektóre zalecenia, np. te związane z budową oświetlenia dedykowanego przejściom wymagają opracowania projektów. Ich realizacja wymaga więcej czasu.

Dla 38 przejść zaplanowano uzupełnienie oznakowania. Jak tylko zarządzający ruchem na drogach publicznych (MIR) sporządzi projekty organizacji ruchu zostaną one zrealizowane przez ZDMK. Dział Przygotowania Inwestycji w tym roku pracuje nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla niezbędnych zadań inwestycyjnych polegających głównie na budowie oświetlenia dedykowanego przejściom dla pieszych (15 lokalizacji).

W sumie pracami objętych jest ponad 50 przejść dla pieszych, które powadzą przez ruchliwe, dwujezdniowe, czteropasmowe drogi. Punktem wyjścia jest audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które zawiera szczegółowe zalecenia służące poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków