Reklama przy drodze wymaga odpowiednich zezwoleń ZDMK

Jednym z zadań Zarządu Dróg Miasta Krakowa jest ochrona przestrzeni pasa drogowego. W tym celu prowadzone są przez inspektorów m.in. regularne kontrole reklam umieszczanych przy drogach. Z jednej strony sprawdzane są kwestie formalne, ważna decyzja administracyjna/umowa  oraz wniesiona opłata, z drugiej, czy szyldy/tablice reklamowe/słupy ogłoszeniowe są zamontowane zgodnie z wydanym zezwoleniem.

Reklama przy drodze wymaga odpowiednich zezwoleń ZDMK
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. Każdy podmiot, który zamieszcza tablice reklamowe (lub inne urządzenia reklamowe) w obrębie pasa drogowego powinien pozyskać odpowiednie zezwolenie oraz wnieść stosowną opłatę. W przypadku braku tych dokumentów ZDMK zobligowany jest do nałożenia kary pieniężnej.

reklama

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnia odpowiednie procedury niezbędne do wypełnienia, w przypadku reklam stawianych w przestrzeni pasa drogowego. Dla pozyskania decyzji dotyczącej zezwolenia na lokalizację reklamy, urządzenia reklamowego lub konstrukcji reklamowej dedykowana jest PROCEDURA ZDMK – 61. W dalszej kolejności, koniczne jest uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego oraz wniesienie opłat. W tym celu należy przejść stosowną PROCEDURĘ ZDMK – 27. Dla reklam na wysięgniku, na rusztowaniach oraz dla transparentów kulturalnych i komercyjnych niezbędne będzie wypełnienie załącznika nr 1; dla reklam na ulicznym słupie oświetleniowym załącznik nr 2; dla tych stawianych na/w gruncie pasa drogowego załącznik nr 3.

procedury

W 2018 roku inspektorzy przeprowadzili 3 791 kontroli dróg w zakresie legalności umieszczonych urządzeń reklamowych (szyldy, tablice reklamowe, słupy ogłoszeniowe) oraz obiektów handlowych (kioski, ogródki gastronomiczne, handel obwoźny). Na skutek interwencji usunięto łącznie 311 urządzeń reklamowych i obiektów.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków