Skuteczniej na rzecz mieszkańców – nowy Pion ds. Dzielnic ZDMK

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w nowym schemacie organizacyjnym wydzielił Pion Dyrektora ds. Dzielnic. W zakresie tego pionu jest: realizacja zadań zapisanych w uchwałach Rad Dzielnic Miasta Krakowa; koordynacja i nadzór nad właściwą i terminową realizacją zadań finansowanych ze środków Rad Dzielnic; koordynacja planowania zadań dzielnic oraz planowanie budżetu obywatelskiego; nadzór nad realizacją programu „Nowa Huta Dziś”.

Skuteczniej na rzecz mieszkańców – nowy Pion ds. Dzielnic ZDMK
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W 18 krakowskich dzielnicach na rzecz rozwoju samorządności mieszkańców działa 372 radnych. W środę (6 marca br.) w siedzibie ZDMK odbyło się spotkanie dyrektora nowego pionu jednostki z przedstawicielami miejskich dzielnic. Celem było określenie trybu wzajemnej współpracy oraz pozostałych kwestii organizacyjnych, finansowych, komunikacyjnych czy promocyjnych.

Zacieśnianie wzajemnej współpracy ma przede wszystkim służyć mieszkańcom, przyśpieszyć realizację zaplanowanych zadań, a dedykowany pion ma to ułatwić. Przedstawiciele rad dzielnic wyrazili chęć uczestnictwa w takich regularnych spotkaniach.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków