Informacja ws. przejścia podziemnego przy Jubilacie

Przyczyną przecieków jest uszkodzenie izolacji przeciwwilgociowej nad przejściem podziemnym. Wymiana izolacji wymaga zdjęcia warstw bitumicznych i prawdopodobnie betonowej warstwy ochronnej, wymiany starej papy położonej na lepiku i położenia nowej warstwy izolacyjnej termozgrzewalnej oraz odtworzenia warstw ochronnych i nawierzchniowych. To wiąże się z wprowadzeniem ograniczeń w ruchu pojazdów na Alejach Trzech Wieszczów – prace zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym, gdy ruch samochodowy w Krakowie jest najmniejszy. W sprawie graffiti, ZDMK jest w kontakcie z wykonawcą, w najbliższym czasie jednostka doprowadzi do usunięcia napisów ze ściany przejścia podziemnego.

Informacja ws. przejścia podziemnego przy Jubilacie
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Z uwagi na roboty obecnie toczące się w mieście – prace inwestycyjne PKP, Trasa Łagiewnicka, prace remontowe, podjęto decyzję, że prace związane z izolacją zostaną przeprowadzone w tym roku. Kluczowe jest utrzymanie ruchu na Alejach Trzech Wieszczów w pełnej przepustowości komunikacyjnej.

W ramach bieżącego utrzymania, planowane są prace w dwóch etapach:

- w drugim kwartale 2019 r. wymiana izolacji pod istniejącym zieleńcem przy odpowiednich warunkach pogodowych;

- w okresie wakacyjnym, w którym natężenie jest mniejsze, roboty na pasach jezdni.

Ponadto, ZDMK przeprowadzi kontrolę wewnętrzną, dotyczącą dotychczasowego remontu tunelu. Ma ona wykazać czy podjęte decyzje były słuszne. Niewykluczone, że na wykonawcę inwestycji zostaną nałożone kary finansowe za opóźnienia w pracach.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków