Zarząd Dróg Miasta Krakowa dba o miasto

Utrzymanie dróg i torowisk, pilnowanie stanu technicznego mostów, wiaduktów czy estakad, dbanie o ścieżki rowerowe i chodniki – to tylko niektóre zadania Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa dba o miasto
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Od 1 stycznia 2019 roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) stanie się wyspecjalizowaną miejską jednostką. Część dotychczasowych zadań przejmie Zarząd Transportu Publicznego, Zarząd Zieleni Miejskiej czy Zarząd Inwestycji Miejskich.

To urzędnicy ZDMK będą odpowiedzialni za bieżące utrzymanie dróg. Pod opieką nowej jednostki znalazły się drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz niektóre drogi wewnętrzne. W gestii pracowników jednostki będą także drogi krajowe, przebiegające przez Kraków, z wyjątkiem dróg ekspresowych oraz autostrady. – Będzie można do nas zgłaszać wszelkie ubytki w nawierzchniach ulic. Zgłoszenia będą przyjmowane pod dedykowanym numerem telefonu 12 616 75 55 lub drogą mejlową pod adresem zgloszenia@zdmk.krakow.pl – informuje Michał Pyclik, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

W ramach zadań ZDMK ma obowiązek dbania o system monitoringu dróg oraz tablic informacyjnych.

 

Chodniki i ścieżki rowerowe w ZDMK

Zarząd Dróg Miasta Krakowa – to także budowa nowych chodników. Ale tutaj obowiązuje pewne rozgraniczenie. Pod nadzorem jednostki znajdują się tylko chodniki w pasie drogowym, leżące tuż obok jezdni lub w bliskiej odległości. Za chodniki na terenach zielonych odpowiada już Zarząd Zieleni Miejskiej.

ZDMK w swoich zadaniach ma także bieżące utrzymanie ścieżek i szlaków rowerowych. Będzie również realizować zatwierdzone przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu projekty organizacji ruchu.

 

Torowiska i mosty

W gestii Zarządu Dróg Miasta Krakowa znalazło się dbanie o infrastrukturę tramwajową, taką jak torowiska, sieć trakcyjna, rozjazdy. Jednostka będzie też utrzymywać różnego rodzaju obiekty inżynierskie – mosty, wiadukty, estakady, przejścia podziemne i wiele innych. W takich miejscach szczególnej uwagi wymagają m.in. windy i schody ruchome.

To Zarząd Dróg Miasta Krakowa będzie nadal wykonywał lokalne, dzielnicowe zadania i mniejsze prace, które nie wymagają uzyskiwania pozwoleń.

W przypadku inwestycji drogowych w jego kompetencjach będą przebudowy istniejących dróg, ale już nie budowa nowych czy rozbudowa tych istniejących do większych rozmiarów.W szerokim wachlarzu zadań nie zabrakło zagadnień związanych z oświetleniem ulicznym czy iluminacją mostów oraz niektórych zabytków.

Statut Zarządu Dróg Miasta Krakowa przewiduje także budowę pomników, kapliczek i miejsc pamięci narodowej. Jednak te zadania jednostka może wykonywać na wniosek władz Krakowa, takich jak prezydent czy rada miasta.
Przeczytaj inne artykuły związane z reorganizacją ZIKiT.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków