Realizacja nakazów Wojewody Małopolskiego

W połowie roku decyzją Wojewody Małopolskiego obecny Zarząd Dróg Miasta Krakowa (dawniej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu) został zobligowany do wprowadzenia zmian w mieście: usunięcia oznakowania dopuszczającego rowerzystów na niektórych chodnikach (w terminie do 31 sierpnia br.); likwidacji Strefy Ograniczonego Ruchu (SOR) na Kazimierzu (w terminie do 21 grudnia br.); wprowadzenia zmian w organizacji ruchu poprzez usunięcie tabliczek dopuszczających wjazd określonych grup pojazdów za zezwoleniem zarządcy drogi (w terminie do 21 grudnia br.).

Realizacja nakazów Wojewody Małopolskiego
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Pierwszy nakaz związany z korektą oznakowania na niektórych chodnikach, który dopuszczał ruch rowerowy został zrealizowany. Znaki zostały usunięte, a w ich miejscu pojawiły się nowe, które w zasadzie pozwoliły zachować status quo, jeśli chodzi o ruch rowerowy.

Przy zmianach oznakowania, jednostka kierowała się bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów, dlatego w miejscach gdzie pozwalała na to szerokość dotychczasowe znaki C-16 z T-22 zastąpione zostały ciągiem pieszo-rowerowym. W innych miejscach gdzie występowały znaki C-16 z T-22 realizowane lub planowane są inwestycje związane z budową nowych dróg dla rowerów. Są też takie lokalizacje, w których po usunięciu oznakowania rowerzyści nadal będą mogli jechać po chodniku, ze względu na podwyższoną dopuszczalną prędkość obowiązującą na jezdni (70km/h).  Na części ulic rowerzyści korzystają z jezdni.

W przypadku drugiego nakazu ZDMK przedstawił Radnym Miasta Krakowa propozycję, aby zastąpić obecną SOR na Kazimierzu Strefą Czystego Transportu (SCT). Wstępnie projekt zyskał akceptację Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa ale powinien uzyskać jeszcze pozytywną opinię Radnych. Jeśli projekt nie uzyska pozytywnej opinii ZDMK jest w pełnej gotowości, aby w dniu 20 grudnia br. (czwartek) zlikwidować oznakowanie Strefy Ograniczonego Ruchu.

Z wypełnieniem trzeciego nakazu - dotyczącego zmian w organizacji ruchu w mieście poprzez usunięcie tabliczek dopuszczających wjazd określonych grup pojazdów za zezwoleniem zarządcy - ZDMK oczekuje na rozprawę sądową, która odbędzie się 18 grudnia br. (wtorek). Wyrok przesądzi czy „wjazdówki” będą nadal wydawane czy też nie. Jeśli tak, wszystko będzie funkcjonowało na dotychczasowych zasadach. Jeśli okaże się, że nie będzie można ich wydawać – to zostaną zlikwidowane. W takim przypadku wprowadzone będą „czasowe poświadczenia”, które pozwolą na wjazd pojazdów w przypadku określonych okoliczności (np. ślub, przewóz mebli).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków