Korekta tymczasowej organizacji ruchu na ul. Myślenickiej i Szybisko

W związku z kolejnym etapem przebudowy ul. Myślenickiej trwają prace nad korektą tymczasowej organizacji ruchu w rejonie ul. Myślenickiej. To m.in. mieszkańcy Swoszowic zwrócili się z prośbą o wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Szybisko oraz możliwość skręcania w prawo w ul. Myślenicką z ul. Sawiczewskich. Po obserwacji natężenie ruchu na remontowanym obszarze Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 31 października br. zawnioskował do wykonawcy o niezwłoczne i pilne opracowanie korekty projektu organizacji ruchu uwzględniającej prośby mieszkańców oraz uwagi Zarządu.

 

Korekta tymczasowej organizacji ruchu na ul. Myślenickiej i Szybisko
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Wykonawca II etapu przebudowy ul. Myślenickiej firma Strabag jest odpowiedzialna za projekt tymczasowej organizacji ruchu na modernizowanym obszarze. Ale z uwagi na gminny i powiatowy charakter ulic, niezbędne do wprowadzenia zmian są m.in. uzgodnienia z zarządcami lokalnych dróg oraz policji. Wykonawca, aby wprowadzić nową organizację oraz zamontować nowe oznakowanie umożliwiające ruch dwukierunkowy, oraz ewentualne dopuszczenie skrętu w prawo przy wyjeździe z ulicy Sawiczewskich w ul. Myślenicką musi otrzymać pozytywną opinię wszystkich 8 jednostek sprawujących nadzór nad ruchem drogowym.

Prace projektowe nad wprowadzeniem korekt do tymczasowej organizacji ruchu rozpoczęły się już w piątek 2 listopada br. Prawdopodobnie do końca tygodnia, czyli po uzyskaniu pozytywnych opinii na temat wprowadzanych zmian – mieszkańcy Swoszowic będą mogli korzystać z dwukierunkowej ul. Szybisko oraz dojazdu krótkim odcinkiem ul. Myślenickiej oraz Sawiczewskich.

Przypominamy, że od 20 października br, czyli od rozpoczęcia II etapu przebudowy ul. Myślenickiej przywrócony został już ruch pojazdów na ul. Myślenickiej na odcinku od Ronda Pamuły do ul. Merkuriusza Polskiego. Cała przebudowa ul. Myślenickiej została podzielona na IV etapy. Docelowo droga zostanie poszerzona na całej długości, dzięki czemu możliwe będzie wydzielenie dodatkowego brukowanego pasa pośrodku jezdni, który będzie miał na celu uspokojenie ruchu na niej. Pojawią się nowe chodniki i przystanki.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków