Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej – unieważnienie przetargu

Kilka dni temu nastąpiło otwarcie kopert na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej, na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla, na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej – unieważnienie przetargu
Fot.

Ofertę złożyła 1 firma. Konsorcjum firm: ZUE S.A. (lider) oraz KZN RAIL Sp. z o.o. (partner) zaproponowało kwotę 85,4 mln zł. Jednostka na realizację zadania chciała przeznaczyć kwotę 56,5 mln zł.

Komisja przetargowa podjęła dziś decyzję o unieważnieniu przetargu. Kwota zaproponowana przez konsorcjum jest o 50% wyższa niż kosztorys inwestorski. Ponadto zaoferowana kwota na realizację tego zadania, jest wyższa niż budżet przeznaczony na realizację podobnej inwestycji, w której zakres prac jest znacznie większy - na przebudowę ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej.

Po zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego oraz innych wymagań i warunków udziału Wykonawców przetarg zostanie ponownie ogłoszony.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków