Otwarcie kopert na przebudowę torowiska Krakowskiej

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu pod koniec marca br. ogłosił przetarg na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej, na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla, na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę.

Otwarcie kopert na przebudowę torowiska Krakowskiej
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Dziś (11 czerwca br.) nastąpiło otwarcie kopert. Ofertę złożyła 1 firma. Konsorcjum firm: ZUE S.A. (lider) oraz KZN RAIL Sp. z o.o. zaproponowało kwotę ponad 85 mln zł, gwarancję na okres 48 miesięcy.

ZIKiT na realizację tego zadania chciał przeznaczyć kwotę ponad 56 mln zł. W najbliższych dniach komisja przetargowa podejmie decyzję odnośnie wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 6.1 – Rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków