Opinia KIO kluczowa przy rozstrzygnięciu wykonawcy przebudowy ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu na początku roku ogłosił przetarg na przebudowę ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej. Oferty złożyły 2 firmy, ZUE S.A., PRKiL S.A.

Opinia KIO kluczowa przy rozstrzygnięciu wykonawcy przebudowy ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

W postępowaniu przetargowym ZIKiT zadecydował o wyborze tańszej oferty, czyli tej złożonej przez firmę PRKiL S.A. na kwotę 75,7 mln zł.  Po wyborze oferty, przyszedł czas na składanie odwołań, z tej opcji skorzystała firma, której oferta nie została wybrana w przetargu (ZUE S.A – kwota 76,9 mln zł).

Obecnie ZIKiT czeka na uzasadnienie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), który unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty. Gdy wpłynie uzasadnienie jednostka ponownie przeanalizuje ofertę ZUE S.A, jeśli nie będzie odwołań wybrana oferta zostanie przesłana do tzw. kontroli uprzedniej do Urzędu Zamówień Publicznych.

Prace rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Wykonawca zrealizuje roboty budowlane polegające na przebudowie ulic: Królewskiej, Podchorążych, Bronowickiej obejmujące odcinek od skrzyżowania ulic: Al. Mickiewicza, Al. Słowackiego, Karmelicka, Królewska wraz z tarczą skrzyżowania do skrzyżowania z ul. Rydla wraz z pętlą tramwajową w rejonie skrzyżowania ulic Bronowicka, Rydla. Pojawi się nowy układ drogowy i torowy, zostanie wykonane odwodnienie, oświetlenie, sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Zamontowane będą tablice informacji pasażerskiej DIP oraz automaty do zakupu biletów. Modernizacja jezdni i torowiska na ulicach Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej potrwa 12 miesięcy (przejezdność dla tramwajów po 10 miesiącach).

Zadanie realizowane jest w ramach projektu Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 6.1 – Rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków