Mobilność w Krakowie – wspólna akcja w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Zapraszamy na wydarzenia w ramach akcji „Mobilność w Krakowie” zorganizowanej przez ZIKiT wraz z Renomą, MPK S.A., Mobilisem, BikeU Wavelo.

Mobilność w Krakowie – wspólna akcja w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

20 września zapraszamy na dolny poziom ronda Mogilskiego.

 

Od 11:00 do 18:00 zaprezentujemy nowoczesność w zarządzaniu komunikacją miejską. Będzie to transmisja wideo z Centrum Sterowania Ruchem ZIKiT, a także bieżąca informacja o działaniu Roweru Miasta Krakowa, prezentacja systemu monitorowania ruchu pojazdów, a także prezentacja radiowozu hybrydowego MPK S.A. oraz autobusu Mobilis spełniającego normę Euro 6.

 

Cały dzień będziemy informować o zaletach czystej mobilność, o zasadach i formach dostępnych w Krakowie pojazdów współdzielonych i inteligentnych systemach transportu bazujących na korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Z Renomą poznamy zasady pierwszej pomocy przedmedycznej, ważnej w codziennych podróżach.

Dla chętnych przeprowadzimy instruktaż korzystania z automatów biletowych.

 

Nasza myśl przewodnia: Dla Ciebie poruszamy Kraków!
 


 

W dniach od 16 do 22 września Mobilis przeprowadzi konkurs interakcji z pasażerami komunikacji zbiorowej. Konkurs będzie polecał  na ułożeniu najlepszego hasła promującego Komunikację Miejską w Krakowie składającą się ze "Słów dnia" pojawiających się na ekranach w autobusach Mobilis..

 

22 września (Europejski Dzień bez Samochodu) obowiązywać będą bezpłatne przejazdy liniami dziennymi i nocnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. (uchwała nr LXXXVII/1893/17 z dn. 22.08.2017.)

O tym wydarzeniu będziemy informować wspólnie z MPK S.A., Mobilisem i Renomą podczas całego Tygodnia Mobilności.

 

22 września zapraszamy na rondo Mogilskie do wspólnej fotografii „Wszyscy jesteśmy pieszymi”, o godz. 16.00.

 

Więcej szczegółów zamieszczać będziemy na stronie zikit.krakow.pl.
 


 

etzt koleje

 

 

Dodatkowo :

Z inicjatywy Województwa Małopolskiego oraz dzięki współpracy Miasta Krakowa z Operatorami kolejowymi: Koleje Małopolskie sp. z o.o. i Przewozy Regionalne sp. z o.o., w czasie tegorocznej edycji ETZT obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) i biletów kolejowych. Posiadacze biletów sieciowych KMK, miesięcznych biletów kolejowych strefowych oraz biletów zintegrowanych, będą mogli skorzystać ze wzajemnego honorowania biletów w pojazdach kursujących w ramach KMK oraz w pociągach uruchamianych na zlecenie Województwa Małopolskiego.

 

Poniżej przedstawiam kilka praktycznych informacji na temat zasad wzajemnego honorowania biletów:

W pociągach obsługiwanych przez Koleje Małopolskie i Przewozy Regionalne honorowane będą miesięczne bilety sieciowe KMK (imienne i na okaziciela):

·         ważne w strefie biletowej I KMK – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefie kolejowej 0,

·         ważne w strefie biletowej I i II KMK – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami w strefach kolejowych: 0, I, II.

W autobusach i tramwajach KMK honorowane będą bilety kolejowe miesięczne strefowe (według cennika „Taryfa Małopolska”):

·         ważne w strefie kolejowej 0 – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdów tramwajami i autobusami KMK w strefie biletowej I KMK.

·         ważne w strefie kolejowej: I, II lub III – bilety będą uprawniały do nieograniczonej liczby przejazdówtramwajami i autobusami KMK w I i II strefie biletowej KMK.

Pasażerowie posiadający okresowe Bilety Miesięczne Zintegrowane imienne upoważniające do przejazdów:

·         wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I KMK - będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR w strefie kolejowej 0,

·         wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I i II KMK – będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR, w strefach kolejowych: 0, I, II,

·         pociągami w strefie kolejowej 0, będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w I strefie biletowej KMK,

·         pociągami w strefie kolejowej: I, II lub III będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w I i II strefie biletowej KMK.

Zasięg poszczególnych stref:

Strefy biletowe KMK:

·         Strefa biletowa I KMK – strefa obejmuje terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych,

·         Strefa biletowa I i II KMK – strefa obejmuje terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego (tj. Kraków, Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki).

Strefy kolejowe:

·         Strefa kolejowa 0 – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Kraków Mydlniki Wapiennik, Kraków Batowice, Kraków Bieżanów, Kraków Bieżanów-Drożdżownia, Kraków Sidzina,

·         Strefa kolejowa I – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Zabierzów, Baranówka, Węgrzce Wielkie, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Skawina,

·         Strefa kolejowa II – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Wola Filipowska, Słomniki, Kłaj, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Radziszów,

·         Strefa kolejowa III – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Chrzanów, Miechów, Bochnia, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Kalwaria Zebrzydowska

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków