Najmłodsi pasażerowie pod szczególną ochroną

Od początku działalności umundurowanych kontrolerów biletów KMK kwestia kontroli dzieci jest traktowana ze szczególną uwagą. Temat ten znajduje się w konspektach szkoleń wstępnych, okresowych a także cyklicznych odpraw instruktażowych dla kontrolerów zatrudnianych przez ZW Renoma. Wszystko po to aby ograniczyć stres najmłodszych pasażerów związany kontrolami.

Najmłodsi pasażerowie pod szczególną ochroną
Fot. Piotr Hamarnik

Kontrolerzy są instruowani aby każdą czynność z udziałem dzieci wykonywać ze szczególną delikatnością. Każdy kontakt należy rozpoczynać od uspokojenia dziecka i wzbudzenia u niego poczucia bezpieczeństwa. - Przyjmujemy założenie, że dziecko świadomie nie łamie przepisów, określających funkcjonowanie komunikacji miejskiej, a ewentualne ich naruszenie wynika raczej z nieświadomości lub przeoczenia, niż świadomego zamiaru - wyjaśnia Marcin Bonisławski, odpowiadający za proces kontroli biletów i pracę kontrolerów w ZW Renoma.

Dlatego też, w stosunku do dzieci przed ukończeniem 13 roku życia, głównym działaniem kontrolera jest pouczenie. Każdorazowo dziecko jest informowane o możliwości kontaktu z rodzicem lub opiekunem. Jeżeli nie posiada przy sobie telefonu kontrolerzy umożliwiają taki kontakt z własnych aparatów służbowych. Jeżeli z jakichś względów jest wystawiane wezwanie do zapłaty, nie jest ono wręczane dziecku tylko wysyłane pocztą na adres rodzica / opiekuna. Na skuteczność przyjętych założeń szkoleniowych wskazuje znikoma ilość skarg i zastrzeżeń do działań kontrolerów z udziałem dzieci. - W ostatnich miesiącach nie odnotowaliśmy ani jednego takiego przypadku - wylicza Bonisławski.

Kontakt kontrolerów z dziećmi nie ogranicza się jednak tylko do czynności kontrolnych. Od ponad roku włączają się oni w liczne działania edukacyjno - informacyjne realizowane przez ZIKiT. Wymienić tu można akcję informacyjną po wybranymi szkołami, po wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla uczniów krakowskich podstawówek, systematyczny i aktywny udział w akcjach Akademia Młodego Krakowianina i Akademia Mobilności, czynny udział w organizacji tegorocznych Dni Ziemi.

W codzienną rzeczywistość kontrolerów wpisuje się też pomoc, jakiej udzielają dzieciom w pojazdach, informując, wskazując drogę czy ułatwiając korzystanie z automatów biletowych. - Naszym celem jest współdziałanie z ZIKiT w utrwalaniu wśród mieszkańców aglomeracji krakowskiej odbioru KMK jako bezpiecznego i przyjaznego dzieciom sposobu poruszania się po mieście i okolicy - podsumowuje przedstawiciel ZW Renoma.

Równocześnie chcielibyśmy przypomnieć uczniom szkół podstawowych i ich rodzicom, że wraz z końcem roku szkolnego kończą się bezpłatne przejazdy komunikacją miejską. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, taka ulga obowiązuje od 1 września do 30 czerwca. Prosimy o przekazanie tej informacji dalej!

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków