Budowa kanalizacji na ul. Korbutowej

Blisko 5 mln zł kosztować będzie budowa systemu odwadniającego ulicę Korbutowej, która jest przecznicą od ul. Królowej Jadwigi. Ta osiedlowa droga, przy które stoją domy jednorodzinne, po każdych większych opadach jest zalewana wodą.  Doraźne budowanie przepustów i rowów niewiele pomagało, a mieszkańcy skarżyli się, że podtapiane są ich domy. Kompleksowy remont był więc konieczny.

Budowa kanalizacji na ul. Korbutowej
Fot. ZIKiT

Inwestycja na ul. Korbutowej ma bardzo szeroki zakres. Obecnie kontynuowana jest budowa kanalizacji opadowej od ul. Podłącze do ul. Złotej oraz doposażenie budowanej przepompowni wód opadowych w pobliżu wałów Rudawy.

Natomiast po 20 października wznowione będą prace przy budowie chodników (wcześniej piesi mogli korzystać tylko z pobocza) oraz wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Korbutowej i ul. Podłącze oraz ul. Korbutowej i ul. Złotej. Docelowo w ramach tego remontu nowa nawierzchnia pojawi się na całej długości ulicy. Ponadto wybudowane zostaną dwa zbiorniki retencyjne od strony ul. Królowej Jadwigi.

Zgodnie z harmonogramem, koniec remontu na ul. Korbutowej planowany jest na półrocze 2018 r., ale ponieważ prace idą w szybkim tempie, może zakończyć się już w przyszłym roku.

Pokaż metkę
Autor: ZIKiT
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków