Mieszkańcy o Zabłociu

Mieszkańcy, radni dzielnicy oraz reprezentanci Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu rozmawiali wczoraj (12 września) w MOCAK-u na temat przyszłości Zabłocia. Uczestnicy spotkania zgłosili w sumie 26 postulatów, które teraz będą weryfikowane przez urzędników. Efekty analizy zostaną przedstawione mieszkańcom na kolejnym spotkaniu.

Mieszkańcy o Zabłociu
Fot. ZIKiT

Pomysł organizacji spotkania w temacie Zabłocia pojawił się podczas konsultacji organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w sprawie ul. Kalwaryjskiej. Wtedy właśnie mieszkańcy tego obszaru zaczęli sygnalizować swoje uwagi i problemy.

Podczas wczorajszej dyskusji pojawił się m.in. postulat wprowadzenia strefy płatnego parkowania na Zabłociu oraz strefy Tempo 30 na najbardziej ruchliwych ulicach. Mieszkańcy ulicy Lipowej, przy której znajdują się dwa bardzo popularne wśród turystów obiekty - Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK oraz Fabryka Schindlera, oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, zwrócili uwagę na wzmożony ruch autokarów turystycznych i liczne wycieczki, które blokują ulice, powodują hałas i są dla nich uciążliwe. Pojawił się zatem  pomysł, aby miejsce dowozu turystów zorganizować wcześniej, np. na Placu Bohaterów Getta. Konieczna jest też kontrola pojazdów, tak aby do obszaru dopuszczającego wjazd pojazdów do 3,5 ton, nie wjeżdżały np. autokary.

Mieszkańcy poruszali także takie tematy, jak np. zmiana trasy autobusu linii 127, zmiana zasad parkowania na wybranych ulicach (np. na ul. Dekerta wprowadzenie poprzecznego parkowania), czy budowa przejścia dla pieszych na ulicach Wałowej i Kiełkowskiego. Dyskusja dotyczyła także przyszłego zagospodarowania terenów w rejonie budowanej właśnie łącznicy kolejowej Kraków –Krzemionki oraz zasad organizacji ruchu na tym obszarze wraz z budową nowej sieci dróg.

Wszystkie uwagi i postulaty mieszkańców zostały zanotowane i będą teraz poddane analizie przez inspektorów ZIKiT. O terminie i miejscu kolejnego spotkania będziemy informować na naszej stronie i Facebooku.

Dziękujemy uczestnikom spotkania za zaangażowanie!

Pokaż metkę
Autor: ZIKiT
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków