Bieżące informacje o postępie prac

Trwa rozbudowa ulicy Myślenickiej. Prace zostały podzielone na cztery etapy. Ulica zostanie poszerzona na całej długości, dzięki czemu możliwe będzie wydzielenie dodatkowego brukowanego pasa pośrodku jezdni, który będzie miał na celu uspokojenie ruchu na niej. Pojawią się nowe chodniki i przystanki dla pasażerów komunikacji miejskiej.

 

Zakończenie robót na II i III etapie planowane jest na koniec sierpnia 2019 r. Pierwotny – lipcowy – termin zakończenia prac w ramach II etapu został przesunięty na koniec wakacji ze względu na realizację dodatkowych zgłoszeń/uwag mieszkańców (i wiążącą się z tym konieczność dokonywania zmian projektowych). Natomiast w marcu 2020 r. ZDMK rozpocznie roboty na IV etapie (obecnie toczą się tam prace MPWiK).

Poniżej bieżące informacje dotyczące tej inwestycji.

  • Stan na 8 sierpnia 2019 r.:

II etap (od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko) – zakończono prace brukarskie na ciągach pieszych. Wykonywane są ostatnie prace związane z przebudową ogrodzeń. Trwają roboty brukarskie na posesjach zgodnie z projektem. Trwają również prace zbrojarskie w zakresie zatok autobusowych.

III etap (od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich) – zakończono roboty związane z budową muru oporowego. Rozpoczęto prace brukarskie w tym rejonie.

Opiniowany jest projekt tymczasowej organizacji ruchu (przy pełnym zamknięciu istnieje możliwość krótszego terminu realizacji prac). Do tego czasu wykonywany będzie ciąg pieszy łączący ul. Szybisko z ul. Sawiczewskich w celu skomunikowania nowych zatok autobusowych.

 

  • Stan na 25 lipca 2019 r.:

II etap (od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko) – na ukończeniu prace brukarskie, wybrukowano wyniesione przejście dla pieszych przy szkole podstawowej. Zatoki autobusowe przygotowywane są pod betonowanie. Kończymy prace przy przebudowie ogrodzeń.

III etap (od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich) – zakończyły się  prace związane z wykonaniem dolnych warstw konstrukcyjnych jezdni. Wykonano koryto, roboty ziemne, „półmaterac” i dolne warstwy podbudowy na skrzyżowaniu z ul. Sawiczewskich, na skrzyżowaniu z ul. Niewodniczańskiego oraz na odcinku, gdzie nowy przebieg będzie miała ulica Myślenicka.

Opiniowany jest projekt tymczasowej organizacji ruchu (przy pełnym zamknięciu istnieje możliwość krótszego terminu realizacji prac). Do tego czasu wykonywany będzie ciąg pieszy łączący ul. Szybisko z ul. Niewodniczańskiego.

Na ulicy Krzyżańskiego na ukończeniu są prace brukarskie związane ze zjazdami, chodnikami.

 

  • Stan na 11 lipca 2019 r.:

II etap (od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko) – do końca lipca br. planowane jest ułożenie warstwy ścieralnej jezdni. Wykonany zostanie chodnik po stronie Galerii Swoszowice Centrum, a teren pasa drogowego zostanie uporządkowany.

III etap (od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich) – dobiegają końca prace związane z wykonaniem dolnych warstw konstrukcyjnych jezdni.

 

  • Stan na 27 czerwca 2019 r.:

I etap (od ronda Pamuły do ul. Merkuriusza Polskiego) – prace związane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu zostały zakończone;

II etap (od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko) – trwają roboty brukarskie – ich zakończenie planowane jest w ciągu najbliższych dwóch tygodni, natomiast dokończenie prac bitumicznych – po 8 lipca 2019 r.;

III etap (od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich) – trwają prace w zakresie konstrukcji jezdni;

IV etap (od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego) – na całym odcinku trwają prace MPWiK. Dodatkowo ¼ skrzyżowania z ulicą Niewodniczańskiego jest już przebudowana w zakresie konstrukcji jezdni.

 

  • Stan na 19 czerwca 2019 r.:

Kontynuowane są roboty podjęte w poprzednich tygodniach. Trwają też prace związane z wykonywaniem ekranów akustycznych na wysokości posesji nr 120.

Z większymi utrudnieniami muszą liczyć się natomiast mieszkańcy ulicy Krzyżańskiego, gdzie zabudowywany jest pas rozdzielający jezdnie na odcinku od ul. Matematyków Krakowskich do ul. Stanisława Grzepskiego.

 

  • Stan na 13 czerwca 2019 r.:

I etap (od ronda Pamuły do ul. Merkuriusza Polskiego) – wprowadzono docelową organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);

II etap (od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko) – trwają roboty brukarskie;

III etap (od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich) – wykonano całość muru oporowego, rozpoczęto prace w zakresie konstrukcji jezdni;

IV etap (od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego) – trwają prace MPWiK.

DRUKUJ
POBIERZ