Bieżące informacje o postępie prac

Trwa rozbudowa ulicy Myślenickiej. Prace zostały podzielone na cztery etapy. Ulica zostanie poszerzona na całej długości, dzięki czemu możliwe będzie wydzielenie dodatkowego brukowanego pasa pośrodku jezdni, który będzie miał na celu uspokojenie ruchu na niej. Pojawią się nowe chodniki i przystanki dla pasażerów komunikacji miejskiej.

 

Pełna przejezdność na II i III etapie zostanie uzyska we wrześniu br. Pierwotny – lipcowy – termin zakończenia prac w ramach II etapu został przesunięty ze względu na realizację dodatkowych zgłoszeń/uwag mieszkańców (i wiążącą się z tym konieczność dokonywania zmian projektowych). Natomiast w marcu 2020 r. ZDMK rozpocznie roboty na IV etapie (obecnie toczą się tam prace MPWiK).

 

Poniżej bieżące informacje dotyczące tej inwestycji.

 • Stan na 10 grudnia 2019 r.

Od soboty (14 grudnia br.) odcinek od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego zostanie zamknięty dla ruchu. W związku z robotami obowiązywać będą zmiany w organizacji ruchu. Dojazd mieszkańców do posesji oraz dostawców do okolicznych przedsiębiorstw będzie zapewniony. Zalecane objazdy dla pozostałych kierowców poprowadzą przez ulice: Sawiczewskich, Landaua, Niewodniczańskiego lub alternatywnie przez Chałubińskiego.

W tym dniu otwarta dla ruchu kołowego zostanie ul. Krzyżańskiego.

 

 • Stan na 27 listopada 2019 r.

Położono warstwę ścieralną nawierzchni na skrzyżowaniu ulic: Myślenickiej, Niewodniczańskiego oraz Krzyżańskiego. Na bieżąco realizowane są też wnioski od mieszkańców, które wpływają na ostateczny termin realizacji inwestycji (rozbudowa ul. Krzyżańskiego). Trwają prace związane z montażem ekranów akustycznych oraz wiat przystankowych. Po wykonaniu docelowej organizacji ruchu i przeprowadzeniu wymaganych przepisami odbiorów – ulica Krzyżańskiego zostanie otwarta dla ruchu kołowego. Jednocześnie, nastąpi zamknięcie IV etapu rozbudowy ul. Myślenickiej. Zakończenie wszystkich robót budowlanych na ul. Krzyżańskiego planowane jest na połowę grudnia br.

Zatoka autobusowa przy ul. Matematyków Krakowskich została wybudowana. Nowe rozwiązanie wpłynie na poprawę przepustowości. Samochody jadące za autobusem będą mogły swobodnie wyminąć zatrzymujący się na przystankach pojazd. W ul. Sawiczewskich zatoka autobusowa będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

 

 • Stan na 20 listopada 2019 r.

21 listopada 2019 r. (czwartek) będą prowadzone prace związane z układaniem nawierzchnia jezdni na skrzyżowaniu ulic: Myślenickiej, Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego.

 

 • Stan na 26 października 2019 r.:

W sobotę, 26 października – zmieniono organizację ruchu w rejonie III etapu inwestycji. Tego dnia na odcinku od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich wznowiony został ruch autobusowy. Również kierowcom umożliwiono jazdę w obu kierunkach na tym odcinku ul. Myślenickiej.

 

 • Stan na 23 października 2019 r.:

W czwartek i piątek na II i III odcinku ul. Myślenickiej ułożona zostanie ostatnia, wierzchnia warstwa asfaltu. Dzięki temu już od soboty 26 października możliwa będzie zmiana organizacji ruchu w rejonie III etapu. Od północy z 25 na 26 października pogotowie MPK rozwiesi na przystankach nowe rozkłady jazdy, a od soboty rana na odcinku od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich wznowiony zostanie ruch autobusowy.

A co z kierowcami? Obecnie z ulicy Szybisko można skręcać tylko w lewo, ale już od soboty znikną zakazy skrętu w prawo i możliwe będzie również poruszanie się w obu kierunkach po III najkrótszym etapie  przebudowy ul. Myślenickiej  i tym samym możliwy będzie dojazd do ul. Sawiczewskich.

Kolejne zmiany zostały zaplanowane na poniedziałek 2 grudnia br. Nastąpi wówczas zamknięcie IV etapu przebudowy ul. Myślenickiej oraz otwarcie ul. Krzyżańskiego. Co ważne po zakończeniu prac bitumicznych, na wniosek mieszkańców zbudowana zostanie zatoka autobusowa przy ul. Matematyków Krakowskich. Nowe rozwiązanie wpłynie na poprawę przepustowości. Samochody jadące za autobusem będą mogły swobodnie wyminąć zatrzymujący się na przystankach pojazd.  W ul. Sawiczewskich zatoka autobusowa będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Uruchomione zostaną perony poniżej ul. Szybisko w kierunku ronda Pamuły i powyżej Sawiczewskich w kierunku Niewodniczańskiego.

 

 • Stan na 27 września 2019 r.:

Planowany termin zakończenia prac w ramach III etapu (od. ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich) to druga połowa października br. Do tego czasu – przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – wylana zostanie warstwa ścieralna nawierzchni oraz wykonane zostanie docelowe oznakowanie.

Zakończenie robót na ul. Krzyżańskiego przesunięte zostało na koniec listopada br.

 

 • Stan na 19 września 2019 r.:

Trwają prace na III odcinku (od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich). Na ukończeniu są już roboty związane z wykonywaniem chodników. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do układania warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni. Wykonane zostanie również docelowe oznakowanie na tym etapie inwestycji.

Obecnie na IV odcinku roboty prowadzone są przez MPWiK, który w kwietniu 2020 r. planuje je zakończyć. Kontynuacja prac na tym etapie przez ZDMK uzależniona jest od zakończenia robót przez Gazownię, która w trakcie trwania inwestycji zgłosiła konieczność przebudowy gazociągu wraz z przyłączami na całym zakresie IV etapu (na odcinku od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego). Uwzględnienie tych prac w harmonogramie wpłynie na końcowy termin realizacji inwestycji.

 

 • Stan na 12 września 2019 r.:

Trwają prace na III odcinku (od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich). Wykonano już chodnik po stronie muru oporowego. Trwają roboty w tym zakresie od strony ul. Sawiczewskich. Po zakończeniu prac brukarskich położona zostanie warstwa ścieralna nawierzchni jezdni. Wykonane zostanie również docelowe oznakowanie na tym etapie inwestycji.

 

 • Stan na 30 sierpnia 2019 r.:

W sobotę, 31 sierpnia br. – II odcinek (od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko) został otwarty dla pojazdów komunikacji miejskiej. Ulice: Merkuriusza Polskiego oraz Chałubińskiego są jednokierunkowe. Natomiast 3 września br. (wtorek) został zamknięty III etap inwestycji (od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich).

 

 • Stan na 22 sierpnia 2019 r.:

II etap (od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko)pod koniec przyszłego tygodnia planowane jest położenie warstwy ścieralnej asfaltu. Cały czas realizowane są dodatkowe uwagi mieszkańców, przebudowywane są wjazdy i chodniki.

III etap (od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich) w najbliższym tygodniu wykonana zostanie podbudowa i warstwa wiążąca.

Wykonawca opracowuje również recepturę na asfalt barwiony – stanowiący warstwę ścieralną na wyniesionych skrzyżowaniach. Musi on bowiem spełniać wymogi dla obsługi ciężkiego ruchu.

 

 • Stan na 8 sierpnia 2019 r.:

II etap (od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko) – zakończono prace brukarskie na ciągach pieszych. Wykonywane są ostatnie prace związane z przebudową ogrodzeń. Trwają roboty brukarskie na posesjach zgodnie z projektem. Trwają również prace zbrojarskie w zakresie zatok autobusowych.

III etap (od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich) – zakończono roboty związane z budową muru oporowego. Rozpoczęto prace brukarskie w tym rejonie.

Opiniowany jest projekt tymczasowej organizacji ruchu (przy pełnym zamknięciu istnieje możliwość krótszego terminu realizacji prac). Do tego czasu wykonywany będzie ciąg pieszy łączący ul. Szybisko z ul. Sawiczewskich w celu skomunikowania nowych zatok autobusowych.

 

 • Stan na 25 lipca 2019 r.:

II etap (od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko) – na ukończeniu prace brukarskie, wybrukowano wyniesione przejście dla pieszych przy szkole podstawowej. Zatoki autobusowe przygotowywane są pod betonowanie. Kończymy prace przy przebudowie ogrodzeń.

III etap (od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich) – zakończyły się  prace związane z wykonaniem dolnych warstw konstrukcyjnych jezdni. Wykonano koryto, roboty ziemne, „półmaterac” i dolne warstwy podbudowy na skrzyżowaniu z ul. Sawiczewskich, na skrzyżowaniu z ul. Niewodniczańskiego oraz na odcinku, gdzie nowy przebieg będzie miała ulica Myślenicka.

Opiniowany jest projekt tymczasowej organizacji ruchu (przy pełnym zamknięciu istnieje możliwość krótszego terminu realizacji prac). Do tego czasu wykonywany będzie ciąg pieszy łączący ul. Szybisko z ul. Niewodniczańskiego.

Na ulicy Krzyżańskiego na ukończeniu są prace brukarskie związane ze zjazdami, chodnikami.

 

 • Stan na 11 lipca 2019 r.:

II etap (od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko) – do końca lipca br. planowane jest ułożenie warstwy ścieralnej jezdni. Wykonany zostanie chodnik po stronie Galerii Swoszowice Centrum, a teren pasa drogowego zostanie uporządkowany.

III etap (od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich) – dobiegają końca prace związane z wykonaniem dolnych warstw konstrukcyjnych jezdni.

 

 • Stan na 27 czerwca 2019 r.:

I etap (od ronda Pamuły do ul. Merkuriusza Polskiego) – prace związane z wykonaniem docelowej organizacji ruchu zostały zakończone;

II etap (od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko) – trwają roboty brukarskie – ich zakończenie planowane jest w ciągu najbliższych dwóch tygodni, natomiast dokończenie prac bitumicznych – po 8 lipca 2019 r.;

III etap (od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich) – trwają prace w zakresie konstrukcji jezdni;

IV etap (od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego) – na całym odcinku trwają prace MPWiK. Dodatkowo ¼ skrzyżowania z ulicą Niewodniczańskiego jest już przebudowana w zakresie konstrukcji jezdni.

 

 • Stan na 19 czerwca 2019 r.:

Kontynuowane są roboty podjęte w poprzednich tygodniach. Trwają też prace związane z wykonywaniem ekranów akustycznych na wysokości posesji nr 120.

Z większymi utrudnieniami muszą liczyć się natomiast mieszkańcy ulicy Krzyżańskiego, gdzie zabudowywany jest pas rozdzielający jezdnie na odcinku od ul. Matematyków Krakowskich do ul. Stanisława Grzepskiego.

 

 • Stan na 13 czerwca 2019 r.:

I etap (od ronda Pamuły do ul. Merkuriusza Polskiego) – wprowadzono docelową organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);

II etap (od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko) – trwają roboty brukarskie;

III etap (od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich) – wykonano całość muru oporowego, rozpoczęto prace w zakresie konstrukcji jezdni;

IV etap (od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego) – trwają prace MPWiK.

DRUKUJ
POBIERZ