górne tło

Jak powstaje droga

W Krakowie rocznie remontowanych jest 387 tys. m² dróg. I wciąż powstają nowe. Trwają prace nad modernizacją i przebudową najbardziej reprezentacyjnych ulic w mieście, m.in. ul. Królewską. Na południu miasta toczy się przebudowa ul. Myślenickiej i Krzyżańskiego. Buduje się też w Nowej Hucie – to tu powstaje warta ponad 300 mln złotych ulica Igołomska. Ale zbudowanie 1 km nowej jezdni to nie bułka z masłem. Zobaczmy, jaka jest „droga" do drogi, czyli co się dzieje od momentu zgłoszenia pomysłu przez np. radnych po dzień, kiedy po przebudowanej albo zupełnie nowej ulicy przejedzie pierwszy samochód.
Budowa czy też gruntowna przebudowa drogi to proces długotrwały. Każdy etap począwszy od przegłosowania przez radnych uchwały dotyczącej rozpoczęcia inwestycji, poprzez zarezerwowanie środków w budżecie, pozyskanie niezbędnych do rozpoczęcia prac decyzji administracyjnych, przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami, proces wykupu gruntów-po samo ogłoszenie przetargu-na koncepcję, a później na samą realizację prac. Każdy z tym procesów podlega licznym procedurom, przepisom i oczywiście ograniczeniom finansowym.

Wykonawcy inwestycji zostają wyłonieni na drodze przetargu. Jednak od ogłoszenia o naborze do wyboru najkorzystniejszej oferty może upłynąć nawet kilka tygodni. W trakcie przetargu oferenci składają zapytania dotyczące np. zakresu prac, albo wymaganego doświadczenia. Po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty bardzo często dochodzi do odwołań składanych przez firmę, która przegrała postępowanie przetargowe. Proces wyboru wykonawcy jest transparentny. Dlatego wówczas zasadność skargi rozstrzyga Krajowa Izba Odwoławcza.

Budowa dróg w dzisiejszych czasach nie powinna nam się już kojarzyć z podmianą składników na tańsze, gorszej jakości zamienniki. Branża na przestrzeni lat uległa przeobrażeniu. A za wysoką jakością stoją odpowiednie ceny, zwłaszcza materiałów wykorzystywanych do budowy dróg, czy torowisk. Z analiz budowlanych wynika, że w hurtowniach i składach w styczniu tego roku nastąpił najwyższy wzrost cenowy w porównaniu ze styczniem 2018 i wyniósł 20% dla jednej grupy towarowej. Gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych odbija się także na realizowanych inwestycjach. Przetarg m.in. na przebudowę torowiska oraz ulicy Krakowskiej musiał być powtórzony, ponieważ oferty składane przez wykonawców w postępowaniu przetargowym znacząco odbiegały od pieniędzy zarezerwowanych na realizację inwestycji w budżecie. Szukanie brakującej puli środków, która ostatecznie pozwoliła na powtórzenie przetargu trwało kilka tygodni.


Sama realizacja prac jest ściśle powiązana z zakresem robót. Krótkie ulice, posiadające odwodnienie buduje się nawet w ciągu kilku tygodni. Ale już przy kilometrowych odcinkach, gdzie konstrukcja podbudowy drogi składa się z kilku warstw o łącznej grubości sięgającej nawet poniżej 2 metrów, tygodnie zamieniają się na miesiące. Tak jest w przypadku przebudowywanej ulicy Królewskiej, której modernizacja wedle zapewnień wykonawcy potrwa 10 miesięcy. A jaka jest historia powstawania wartej ponad 300 mln zł ulicy Igołomskiej.  Zobaczmy dlaczego 9 kilometrowy odcinek jednej z najważniejszych bram wjazdowych do miasta został podzielony na etapy i co teraz dzieje się na placu budowy.

 

dolne t�o