górne tło

Raport drogowy Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Poniżej zamieszczamy skrót informacji o bieżących remontach, awariach i innych zmianach na krakowskich drogach.

Roboty drogowe ZDMK

Zadania Inwestycyjne ZDMK

Wydane decyzje na zajęcie pasa drogowego:

dolne t�o