górne tło

Kolejowe informacje drogowe

Od 5 listopada wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na ul. Podgórskiej. Na chodnikach rozpocznie się montaż konstrukcji stalowych, które będą podtrzymywać elementy przyszłego mostu. Jezdnia w kierunku ul. Starowiślnej zostanie zwężona. Dla pieszych zostanie wygrodzony chodnik.

Na ul. Powstańców Wielkopolskich (w kierunku Nowej Huty) 5 listopada zostanie zwężona z 3 do 2 pasów ruchu. Robotnicy, przy użyciu ciężkiego sprzętu, prowadzić będą wyburzenia, by następnie montować ścianki zabezpieczające i elementy szalunków. Te zmiany obowiązywać będą do ok. 20 listopada. Podjęte działania pozwolą w przyszłości kontynuować prace bez dużych ingerencji w drogę.

dolne t�o