górne tło

Remont nawierzchni na ul. Lubockiej

Od czwartku (11 października br.) prowadzone będą prace związane z wymianą nawierzchni na ulicy Lubockiej od skrzyżowania z ul. Darwina (kapliczka), na odcinku około 240,0m.

W czwartek (11.10.2018 od godz. 19.00) nastąpi frezowanie nawierzchni. W tym etapie jezdnia zostanie zwężona, wykonawca będzie kierował ruchem.

W piątek (12.10.2018 od godz. 8.30) będą prowadzone prace regulacyjne studzienki, w tym etapie jezdnia również będzie zwężona.

W sobotę (13.10.2018 od godz 8.30) zostanie ułożona masa bitumiczna. Wykonawca będzie kierował ruchem przy zwężonej jezdni. 

dolne t�o