górne tło

Otwarcie kopert na przebudowę torowiska Krakowskiej

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu pod koniec marca br. ogłosił przetarg na przebudowę torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej, na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudową ul. Dietla, na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę.

Dziś (11 czerwca br.) nastąpiło otwarcie kopert. Ofertę złożyła 1 firma. Konsorcjum firm: ZUE S.A. (lider) oraz KZN RAIL Sp. z o.o. zaproponowało kwotę ponad 85 mln zł, gwarancję na okres 48 miesięcy.

ZIKiT na realizację tego zadania chciał przeznaczyć kwotę ponad 56 mln zł. W najbliższych dniach komisja przetargowa podejmie decyzję odnośnie wyboru oferty bądź unieważnienia przetargu.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, współfinansowanego ze środków UE w ramach działania 6.1 – Rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

dolne t�o