górne tło

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Zgodnie z zapisami art. 13 a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ZIKiT zamieszcza na stronie internetowej plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić w roku 2017.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok - POBIERZ.

dolne t�o